petak, 29. srpnja 2011.

50 odgovora na pitanja o EU (9)

Pitanje 9. Koja ću prava ja kao hrvatski građanin dobiti po stjecanju EU državljanstva?

Službeni odgovor: Državljanin Unije ima pravo putovati i obitavati na području svih država članica, ima pravo glasa na lokalnim izborima u bilo kojoj državi članici u kojoj živi, pravo da se obraća Europskom parlamentu te pravo na diplomatsku zaštitu članica EU u trećim zemljama.

Moje mišljenje: Državljanin današnje Hrvatske ima pravo putovati i obitavati na području svih država članica (ako ima novaca za putovanja), s toga ovaj dio službenog odgovora odaje potpuni besmisao pridruživanja. Također isto ide i za glasanje, ako osoba radi i živi u nekoj od članica EU. Što se obraćanja eurobirokratima tiče, opet govorimo o bezsmislu, pa valjda će se prvo građanin obratiti tijelima u svojoj državi bila ona ili nebila članica EU, a onda na sud za ljudska prava. I diplomatska zaštita na kraju, sve luđe od luđeg. Ako EU nije država ne vidim kako može nuditi diplomatsku zaštitu, znači kao i do sada diplomatsku zaštitu će nuditi svaka država članica ponaosob za svoje građane. (Ako EU planira biti država onda države članice gube svoj suverenitet, a domaći politači nam se kunu da to nije tako) Znači nema nikakve promjene. Ovo cijelo pitanje je samo bacanje prašine u oči.

Nema komentara:

Objavi komentar